Jakie zalety dla środowiska ma stosowanie benzyny alkilatowej?

W kontekście postępujących zmian klimatycznych, problemów z zanieczyszczeniem planety oraz degradacją jej naturalnych zasobów, uzasadnione jest szukanie zamienników dla szkodliwej benzyny tradycyjnej. Klasyczne paliwo, emitujące metale ciężkie, pyły zawieszone i toksyczne substancje, szkodzi zarówno środowisku lądowemu, jak i wodnemu. Świadomość, że tak się dzieje, pozwala nam podjąć decyzję o zmianie na paliwo alkilatowe, które ma znacznie lepszy skład bez związków tlenowych i węglowodorów aromatycznych.

Spalanie benzyny alkilatowej a niższa emisja toksycznych substancji

Toksyczne substancje, które uwalniają się podczas spalania benzyny tradycyjnej to główni winowajcy smogu, globalnego ocieplenia i dziury ozonowej. Chcąc zredukować negatywny wpływ urządzeń spalinowych na nasze środowisko naturalne, powinniśmy rozważyć stosowanie benzyny alkilatowej tam, gdzie to możliwe. Okazuje się, że pozwala to zmniejszyć emisję tlenku węgla, tlenku azotu i dwutlenku węgla nawet o 20-30%. W skali globalnej może to dać naprawdę zadowalające efekty, choć oczywiście wymaga czasu.
 
Co równie ważne, redukcja ilości uwalnianych do atmosfery substancji toksycznych takich jak benzen czy związki aromatyczne BTEX i poliaromatyczne (WWA) nawet o 80-90% zmniejsza ekspozycję ludzi na ich szkodliwe działanie. Choć ostatecznie wartości te zależą np. od typu i stanu silnika, sposobu działania czy kultury pracy, to i tak są one bardzo obiecujące.

Tych substancji jest w atmosferze mniej po spalaniu benzyny alkilatowej

Choć spalanie benzyny alkilatowej nie jest całkowicie pozbawione resztek, to jednak jest ich znacznie mniej niż wtedy, gdy korzystamy z paliwa tradycyjnego. Okazuje się, że:

  • emisja benzenu spada niemal do zera, co wynika z tego, że benzyna alikalatowa nie ma aromatów i jest praktycznie bezwonna,
  • zmniejsza się ilość ozonu w warstwie przyziemnej – badania pokazały, że emisje węglowodorów lub lotnych związków organicznych paliwa alkilatowego wykazują mniejszą reaktywność i potencjał do udziału w formowaniu się przyziemnej warstwy ozonowej.

Jak widzisz, benzyna alkilatowa zostawia znacznie mniejszy ślad po spaleniu niż paliwo tradycyjne. Choćby dlatego warto rozważyć skorzystanie z niej i przyczynienie się w ten sposób do ochrony środowiska – jak się okazuje, nie tylko powietrza, ale też wody.

Benzyna alkilatowa nie szkodzi środowisku wodnemu!

Na opakowaniach naszych paliw nie znajdziesz symbolu śniętej ryby. Oznacza to nic innego, jak to, że benzyna alkilatowa nie szkodzi środowisku wodnemu. Dzieje się tak dlatego, że nie zawiera ona etanolu (w porównaniu z klasyczną benzyną). Etanol z uwagi na swoją budowę ma właściwości przyciągania wody. Gdyby dostał się do jakiegokolwiek zbiornika, zaraz wymieszałby się z wodą, cząsteczki by się połączyły i doszłoby do szybkiego skażenia. To stanowiłoby ogromne zagrożenie nie tylko dla tutejszej fauny i flory, ale też ludzi, którzy mogliby się w pobliżu znaleźć.
 
Gdyby podobna sytuacja miała miejsce z benzyną alkilatową, uniosłaby się ona na powierzchni wody, nie powodując jej skażenia. Ciecze nie mieszają się ze sobą. Z tego też względu, paliwo alkilatowe jest rekomendowane w transporcie morskim, do zasilania silników zaburtowych i silników sprzętów wodnych (np. skuterów). 

Certyfikowana benzyna alkilatowa – certyfikat KWF

KWF to niemiecki instytut, który poddaje badaniom różne produkty przeznaczone do pracy w lesie. Sprawdza je według swoich rygorystycznych norm, których z pewnością nie spełnia klasyczna benzyna (głównie ze względu na zawartość benzenu oraz oleju). Produkty, które mają ten certyfikat są dopuszczone do pracy w lesie dla profesjonalistów.

Certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Leśnej to prestiżowe wyróżnienie świadczące o tym, że nasze paliwo alkilatowe spełnia narzucone normy i może być bezpiecznie użytkowane – zarówno w celach prywatnych, jak i profesjonalnie. 

Zobacz także: