OCHRONA środowiska

Paliwa alkilatowe są aż w 99% czystsze niż zwykła benzyna. 

Znacznie zmniejszona szkodliwość dla środowiska wodnego!

Do 40% mniejsza emisja spalin podczas pracy maszyny, a co za tym idzie niższa emisja CO2 oraz znacznie zmniejszona ilość smogu.

100% recyklingowane opakowania nadające się do segregacji z odpadami plastikowymi.
 
Od ponad 10 do 100 razy mniejsza zawartość trujących związków niż w klasycznej benzynie PB 95, takich jak: benzen, toluen, etanol, olefiny oraz siarka, czy ołów. Dzięki temu paliwa alkilatowe są czystsze, a ich opary i spaliny mniej trujące.
 
Do 40 razy mniejsza zawartość aromatów niż w klasycznej benzynie PB 95. Brak drażniącego, długo utrzymującego się zapachu, co umożliwia jego użytkowanie w zamkniętych pomieszczeniach. Spowodowane jest to niemal zupełnym brakiem węglowodorów aromatycznych w składzie paliwa alkilatowego.
 
Zero szkodliwych pierwiastków takich jak ołów i mangan oraz znacznie obniżona zawartość siarki.
 

Zobacz nasze PRODUKTY

Zmień swoje paliwo na czystsze!