Marline Premium 2T – 5 litrów

Paliwo alkalitowe do 2-suw – 5 litrów – alkipower.pl
OCHRONA SILNIKA

Gotowa mieszanka paliwa i oleju do silnika dwusuwowego powoduje jego mniejsze zużycie oraz mniej nagarów i korozji, co przedłuża życie maszyny.

OCHRONA ZDROWIA

Paliwo nie zawiera szkodliwych i rakotwórczych substancji zawartych w klasycznej benzynie oraz nie wydziela drażniącego zapachu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Podczas spalania paliwo wydziela aż do 40% mniej spalin niż klasyczna benzyna, co znacznie zmniejsza emisję CO2. Produkt zamknięty jest w ekologicznej bańce gotowej do utylizacji.

KOD: MP2T5L

Marline Premium 2T - 5 litrów

Paliwo alkilatowe MARLINE® Premium 2T jest mniej szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego, jednocześnie zapewniając tą samą lub wyższą wydajność pracy maszyny. Poprzez swoje właściwości paliwo alkilatowe zapewnia silnikom lepsze i dłuższe funkcjonowanie oraz niższe zużycie ich podzespołów.
 
Paliwo alkilatowe MARLINE® Premium 2T może być przechowywane nawet do 5 lat bez żadnego uszczerbku na jakości. Idealnie nadaje się do zimowania w maszynach. Używając paliwa MARLINE® Premium rozruch silnika jest możliwy w każdych temperaturach, nawet po długim okresie nieużywania.
 
W porównaniu z klasyczną benzyną, benzyna alkilatowa MARLINE® Premium 2T charakteryzuje się minimalną zawartością niebezpiecznych składników takich jak benzen, toluen czy ksylen. Brak etanolu w składzie zapobiega problemom z korozją podzespołów. Paliwo alkilatowe podczas spalania wydziela znacznie mniej szkodliwych spalin.
 
Specjalna mieszanka paliwa z olejem jest gotowa do użycia w większości silników 2-suwowych bez ryzyka błędu dozowania. Posiada zabarwiony na niebiesko olej w celu wykrycia jego obecności w paliwie. Paliwo alkilatowe MARLINE® Premium 2T zmniejsza produkcję szkodliwych spalin.

Cechy i zastosowanie:

 1. Specjalnie stworzone i polecane do silników dwusuwowych stosowanych w maszynach spalinowych w ogrodnictwie, leśnictwie, budownictwie, robotach publicznych itp.
 2. Paliwo to zostało skomponowane na bazie benzyny alkilatowej, która jest bardzo czystym produktem naftowym generującym niewielkie ilości osadów i spalin.
 3. Wysokiej jakości biodegradowalny olej dozowany jest na poziomie 2,8%, tak, aby był kompatybilny z większością silników producentów maszyn.
 4. Kanistry nadające się do recyklingu, oznaczone są numerem partii dla łatwiejszej identyfikacji produktu. Posiadają specjalną zakrętkę zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.
Więcej właściwości paliwa alkilatowego MARLINE® Premium przeczytasz tutaj. 
Pojemność
5L
Dostępność
Dostępny
Producent

Producent

Firma MARLINE została założona w 1954 roku we Francji. Swoją działalność rozpoczęła jako producent paliwa do rowerów spalinowych. Ich produkty wówczas można było znaleźć pod marką Solexine. W 2012 roku, na zamówienie sieci supermarketów Castorama, stworzona została gama produktów alkilatowych dedykowana do urządzeń i maszyn budowlanych i ogrodniczych z silnikami 2- i 4-suwowymi. Produkty te po dziś dzień występują pod nazwą MARLINE® Premium 2T i 4T.

 
Obecnie MARLINE jest marką nr 1 na francuskim rynku paliw specjalnych, zajmującą czołowe miejsce w marketach budowlanych oraz wśród profesjonalnych wypożyczalni urządzeń. Produkty MARLINE sprzedawane są niemal we wszystkich krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Grupa posiada w Europie 3 własne zakłady produkcyjne oraz 2 centra badawczo-rozwojowe.
 
Od 2022 roku firma MARLINE obecna jest również w Polsce za pośrednictwem wyłącznego dystrybutora – firmy REFLEX Sp. z o. o.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co to jest alkilacja?

Alkilacja jest to grupa reakcji chemicznych, których efektem jest wytworzenie alkilatu. Polega ona na przeniesieniu grupy alkilowej lub aryloalkilowej z jednego do drugiego związku chemicznego przy współudziale katalizatora, którym najczęściej jest kwas siarkowy lub fluorowodorowy. Reakcja alkilacji to połączenie olefiny z parafiną – proces chemiczny, w którym lekkie, gazowe węglowodory są łączone w celu wytworzenia wysokooktanowych składników benzyny. Lekkie węglowodory składające się z olefin, takich jak propylen i butylen oraz izoparafin, takich jak izobutan, podawane są do reaktora, gdzie pod wpływem katalizatora łączą się, tworząc mieszaninę cięższych i wyżej wrzących, rozgałęzionych węglowodorów parafinowych, o wysokiej liczbie oktanowej. 

 
Alkilację uważa się za bardzo ważne narzędzie, szeroko stosowane w wielu procesach chemicznych, szczególnie w rafinacji ropy naftowej m.in. podczas: 
 • procesów wspomagających otrzymywanie benzyn i olejów,
 • syntetycznej produkcji benzyn,
 • produkcji wielu barwników, leków i innych produktów syntezy organicznej,
 • polimeryzacji winylowej (produkcja PVC czy polietylenu).
Pierwsze instalacje do alkilacji przy przetwórstwie ropy naftowej zostały uruchomione w latach trzydziestych XX wieku, ale proces ten stał się szczególnie istotny podczas II wojny światowej, kiedy istniało duże zapotrzebowanie na benzynę lotniczą, pozwalając uzyskać aliantom zdecydowaną przewagę np. w Bitwie o Anglię. Po okresie mniejszego zapotrzebowania, obecnie jest on stosowany w połączeniu z destylacją frakcyjną, krakingiem katalitycznym i izomeryzacją w celu zwiększenia wydajności rafinerii w zakresie produkcji benzyny samochodowej oraz do produkcji najwyższej jakości produktów takich jak paliwa alkilatowe.

Co to jest alkilati jakie są jego właściwości?

Alkilat to ciekła frakcja mieszaniny węglowodorów powstałych w procesie alkilacji. Składa się głównie z izooktanu – związku, który nadaje benzynom doskonałe właściwości przeciwstukowe i jest jednym z najczystszych produktów rafinacji. Charakteryzuje się niską zawartością siarki i olefin. Alkilat jest składnikiem większości benzyn (ca 5% vol.), podnosząc ich liczbę oktanową i poprawiając właściwości spalania podczas pracy w silniku. Jest również jednym z głównych składników benzyny lotniczej oraz profesjonalnych paliw używanych w sportach motorowych od kartingu do F1. 

 
Jednym z pierwszych istotnych zastosowań było użycie alkilatu w alianckich myśliwcach podczas Bitwy o Anglię w 1940r. Napędzane benzyną zawierającą alkilaty brytyjskie myśliwce miały możliwość dużych przyspieszeń, co dawało im przewagę nad samolotami niemieckimi.

Jakie są zalety paliwa alkilatowego?

Wyjątkowe zalety paliw alkilatowych MARLINE® i Aspen® sprowadzają się do trzech podstawowych haseł:

 
OCHRONA silnika  OCHRONA zdrowia – OCHRONA środowiska
Podstawowym ich składnikiem jest alkilat – jeden z najczystszych produktów zaawansowanej rafinacji ropy. Specjalne właściwości paliw alkilatowych w porównaniu do klasycznej benzyny bezołowiowej, charakteryzują się przede wszystkim:
 1. Brak lub znacząco mniej trujących związków: benzenu, toluenu, ksylenu, olefin, ołowiu, manganu, siarki i związków tlenowych, dzięki czemu paliwa alkilatowe są czystsze, a ich opary i spaliny mniej trujące.
 2. Mniejsza o ok. 40% ilość spalin i co za tym idzie niższa emisja CO2.
 3. Znaczne wydłużenie okresu używania urządzenia oraz wymierne ograniczenie ilości i kosztów napraw, dzięki czystości i znacznie mniejszej ilości spalin.
 4. Brak korozji podzespołów silnika dzięki odporności paliwa alkilatowego na chłonięcie wilgoci, w wyniku czego paliwo nie zanieczyszcza się skraplającą się wodą. Brak w paliwie alkilatowym alkoholi takich jak etanol lub eter prawie całkowicie ogranicza jego właściwości higroskopijne (alkohole te są obowiązkowym komponentem tradycyjnej benzyny).
 5. Okres składowania i przydatności paliwa alkilatowego to nawet 5 lat. Wydłużona stabilność paliwa to następstwo jego wysokiej odporności oksydacyjnej, dzięki brakowi w składzie alkoholi takich jak etanol i eter.
 6. Brak drażniącego, długo utrzymującego się zapachu, co umożliwia jego użytkowanie w zamkniętych pomieszczeniach. Spowodowane jest to brakiem węglowodorów aromatycznych w składzie paliwa alkilatowego.
 7. Brak szkodliwości dla środowiska wodnego – paliwo nie miesza się z wodą.
 8. Ekologiczne opakowania z możliwością 100% recyklingu ze standardowym HDPE.
 9. Doskonałe właściwości przeciwstukowe. Zapłon paliwa w silniku następuje w żądanym momencie – od iskry, a nie wcześniej – samozapłon, poprawiając kulturę i efektywność pracy silnika, szczególnie w wyższych temperaturach i pod większym obciążeniem (liczba oktanowa MON=92).
 10. Znacznie lepsze warunki pracy silnika (efektywność i osiągi) pod zwiększonym i długotrwałym obciążeniem. Dzięki małej rozpiętości między liczbą oktanową RON=94 i MON=92 paliwo spala się równie dobrze pod dużym, jak i małym obciążeniem zarówno na zimnym silniku, jaki i już po kilku godzinach pracy.
W kwestii ochrony zdrowia podstawową cechą jest całkowity brak lub śladowa zawartość substancji sklasyfikowanych jako silnie trujące, chorobotwórcze lub drażniące i szkodliwe. Porównanie właściwości i korzyści z ograniczonej zawartości toksycznych substancji ilustruje poniższa tabela:
 
ZWIĄZKI TLENOWE
Porównanie ogólnodostępnych kart charakterystyk (bezpieczeństwa) benzyny Pb95 i paliwa alkilatowego MARLINE® i Aspen® w zakresie środków ochrony indywidualnej pracownika (sekcja 8), uświadamia skalę zagrożeń stosowania klasycznej benzyny wobec bezpiecznego w tym zakresie paliwa alkilatowego. Zastąpienie klasycznej benzyny paliwem alkilatowym MARLINE® i Aspen® pozwala na znakomitą poprawę warunków pracy i ochronę zdrowia osób używających urządzeń i maszyn napędzanych tym paliwem. Znaczne ograniczenie narażenia na szkodliwe opary i spaliny skutkuje istotnym ograniczeniem ryzyka występowania chorób i powikłań spowodowanych niebezpiecznymi toksynami zawartymi w klasycznej benzynie. Stosowanie paliw alkilatowych MARLINE® i Aspen® ma też niebagatelny wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Co to jest MARLINE®?

MARLINE® to francuska firma, która w 2012 roku, na zamówienie sieci supermarketów Castorama, stworzyła gamę produktów alkilatowych dedykowanych do urządzeń i maszyn budowlanych i ogrodniczych z silnikami 2- i 4-suwowymi. Produkty te po dziś dzień występują pod nazwą MARLINE® Premium 2T i 4T.

 
Obecnie MARLINE® jest marką nr 1 na francuskim rynku paliw specjalnych i zajmuje czołowe miejsce w marketach budowlanych oraz wśród profesjonalnych wypożyczalni urządzeń. Produkty MARLINE® sprzedawane są niemal we wszystkich krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Od 2022 roku firma MARLINE® obecna jest również w Polsce za pośrednictwem wyłącznego dystrybutora – firmy REFLEX Sp. z o. o.

Co to jest Aspen®?

Aspen® jest liderem nie tylko rynku skandynawskiego, ale i wielu innych krajów europejskich w produkcji paliw alkilatowych. Firma należy do szwedzkiej grupy Lantmännen i posiada zakład produkcyjny w Hindas oraz własne centrum badawczo-rozwojowe (www.aspenfuels.com). Od 2022 roku firma Aspen® obecna jest również w Polsce za pośrednictwem wyłącznego dystrybutora – firmy REFLEX Sp. z o. o.

Czy paliwa alkilatowe MARLINE® i Aspen® można stosować do starych urządzeń?

Nie ma żadnego problemu z zastosowaniem paliwa alkilatowego MARLINE® i Aspen® w starszych maszynach, jednak przed użyciem paliwa sugerujemy sprawdzić stopień zanieczyszczenia zgorzelinami układu wydechowego i w razie potrzeby odkamienienie.

Czy paliwa alkilatowe MARLINE® i Aspen® można stosować do urządzeń używanych dotychczas z benzyną bezołowiową?

Oczywiście, że tak! Jeśli maszyna pracowała wcześniej na paliwie PB95, to przy zmianie na paliwo alkilatowe, z powodu braku węglowodorów aromatycznych, sporadycznie może wystąpić stwardnienie membrany lub stwardnienie węży, lub przelotek węży, które utrzymują miękkość gumy.

Jaka jest proporcja oleju w paliwieMARLINE® Premium 2T?

MARLINE® Premium 2T jest gotową do użycia w silnikach 2-suwowych mieszanką na bazie paliwa alkilatowego z dodatkiem 2,8% wysokiej klasy oleju syntetycznego biodegradowalnego.

Czy w związku z przejściem na paliwo alkilatowe wymagane są jakieś ustawienia silnika?

Ze względu na różnicę w gęstości substancji, w niektórych maszynach należy wyregulować śrubę L, aby skorygować tę różnicę.

 

Gęstość alkilatu wynosi od 690,0 do 700,0 kg/m3, natomiast benzyny Pb95 od 720,0 do 775,0 kg/m3. 

Czy paliwa alkilatowe nadają się do silników diesla?

Nie, paliwo alkilatowe (benzyna alkilatowa) jest znacznie czystszym zamiennikiem klasycznej benzyny silnikowej (PB95) i jest przeznaczone do silników z zapłonem iskrowym. Do silników diesla firmy MARLINE® i Aspen® mają w ofercie specjalny, wysokogatunkowy i ekologiczny olej napędowy HVO – Marline HVO (biopaliwo II generacji – hydrorafinowany olej roślinny). 

Co to jest unikatowa bańka ekoi dlaczego jest eko?

Unikatowe bańki eko to opakowania, w których konfekcjonowane są paliwa MARLINE® i Aspen®. Ich unikatowość i ekologiczność bierze się z ich wyjątkowego procesu produkcji. Opakowania paliw są fluorowane w formie poprzez technologię barierową, dzięki czemu stworzona zostaje dwukierunkowa bariera, która zapobiega migracji paliwa do opakowania. Proces ten pozwala, by opakowania były w 100% recyklingowane ze standardowym HDPE.

Co robić z opakowaniamipo paliwach MARLINE® i Aspen®?

Specjalne bańki 2, 5 i 20 litrowe, w które konfekcjonowane są paliwa MARLINE® i Aspen®, dzięki swej wyjątkowej technologii produkcji nadają się do bezpośredniej utylizacji i recyklingu bez potrzeby wcześniejszej obróbki (m.in. płukania i mycia). Bańkę po użyciu i opróżnieniu z resztek paliwa można od razu wyrzucić do pojemnika na plastik (HDPE).

Czy warunki gwarancji urządzeńuwzględniają korzystanie z paliwa alkilatowego?

Tak. Paliwo alkilatowe jest coraz częściej zalecane przez producentów małych silników spalinowych. Zauważają oni zalety paliw alkilatowych w eksploatacji urządzeń (kultura pracy, czystość spalania, osiągi) oraz znaczne zmniejszenie negatywnego oddziaływania na użytkownika i jego środowisko.  

Paliwo do silników dwusuwowych – ekologiczne rozwiązanie w domu i przemyśle

Jeśli szukasz najwyższej jakości paliwa do silnika dwusuwowego, nasz asortyment na pewno Cię zainteresuje. Specjalizujemy się w sprzedaży paliwa alkilatowego, które jest najczystszą formą paliw produkowaną jedynie w niewielu rafineriach na świecie. Dzięki wyjątkowym właściwościom gwarantuje doskonałą efektywność pracy silnika oraz jego długotrwałą ochronę. Marka Marline Premium, z którą współpracujemy dostarcza czystą benzynę do dwusuwów wytwarzaną z surowców najwyższej jakości, a proces produkcji podlega rygorystycznym normom i kontrolom jakości. Dzięki temu Twój silnik dwusuwowy otrzymuje paliwo, które nie tylko go napędza, ale też chroni.

Alkilatowe paliwo do dwusuwów dla efektywnej pracy silników dwusuwowych

Paliwo do silników dwusuwowych oferowane przez naszą markę jest znane z doskonałej jakości i wyjątkowych właściwości, dzięki czemu nie tylko poprawia efektywność pracy silnika Twoich urządzeń, ale także chroni jego podzespoły przed negatywnym wpływem szkodliwych osadów. Paliwo Marline Premium 2T do silników dwusuwowych to gotowa mieszanka benzyny z najwyższej jakości olejem biodegradowalnym, dzięki czemu produkt jest od razu gotowy do użycia, a Ty nie musisz marnować czasu i pieniędzy na sporządzanie odpowiedniej mieszanki do silnika swojego urządzenia. Dzięki naszemu paliwu, silnik dwusuwowy w kosiarce, podkaszarce, pile, quadzie, skuterze i innych urządzeniach spalinowych będzie działał sprawniej, emitując przy tym nawet 40% mniej trujących spalin. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie nie tylko ochronę silnika i komfort swojej pracy, ale też dbają o środowisko naturalne i swoje zdrowie.

Dlaczego warto wybrać nasze alkilatowe paliwo do silników dwusuwowych?

Po pierwsze, oferujemy Ci gwarancję jakości. Paliwo, które dystrybuujemy pochodzi ze sprawdzonego źródła. Jest starannie testowane przez producenta i spełnia najwyższe standardy jakościowe. Marka oferowanego przez nas paliwa alkilatowego – Marline – istnieje na rynku od ponad 70 lat i do dziś króluje wśród najlepszych marek branży paliw alkilatowych. Po drugie, nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w branży paliw, co pozwala nam dostarczać produkty, na których zawsze możesz polegać. Jeśli interesuje Cię benzyna do dwusuwów możesz liczyć na naszą pomoc i doradztwo techniczne.

Wsparcie dla silników dwusuwowych – najlepsza oferta!

Zapraszamy do współpracy z AlkiPower – niezawodnym dostawcą paliwa do silników dwusuwowych. Nasi klienci mogą zamawiać paliwo online z odbiorem osobistym w wybranym punkcie, z którym współpracujemy. Nasza benzyna do dwusuwów zdobyła uznanie klientów na rynku dzięki swoim wyjątkowym właściwościom i niezawodności. Jeśli masz urządzenie z silnikiem dwusuwowym, koniecznie przetestuj nowe możliwości, jakie daje Ci benzyna alkilatowa Marline Premium. Jak wiadomo, silniki dwusuwowe wymagają sporządzenia odpowiedniej mieszanki benzyny z olejem. Chcąc ominąć ten krok i zaoszczędzić na czasie i zbędnym wydawaniu pieniędzy, marka Marline wyszła naprzeciw potrzebom swoich klientów. Producent opracował specjalną formułę gotowej mieszanki benzyny alkilatowej z wysokiej jakości olejem. Czyste paliwo pozbawione toksycznych substancji takich jak benzen, toluen czy ksylen wraz z najwyższej jakości biodegradowalnym olejem, tworzą gotowy do użycia produkt klasy premium.

Zapraszamy do współpracy – zamów benzynę do silników dwusuwowych

Posiadasz urządzenie spalinowe z małym silnikiem dwusuwowym ? Nasze alkilatowe paliwo do silników dwusuwowych to najlepszy wybór dla Twojego urządzenia. Daje silnikom dwusuwowym ochronę i wsparcie w efektywnym działaniu. Wydłuż ich żywotność, niech pracują w czystych, stabilnych warunkach, dzięki czemu będą trwałe i niezawodne. Serdecznie zapraszamy do współpracy!