OCHRONA zdrowia

Paliwa alkilatowe nie zawierają lub zawierają tylko śladowe ilości substancji silnie trujących, chorobotwórczych lub drażniących i szkodliwych.
 
Paliwa alkilatowe nie zawierają lub zawierają tylko śladowe ilości:
  • rakotwórczych, toksycznych i szkodliwych na płuca węglowodorów aromatycznych: benzenu, toulenu, ksylenów.
  • toksycznych, rakotwórczych i drażniących związków tlenowych: etanolu, metanolu, eterów.
  • węglowodorów olefinowych: genotoksycznych, mutagennych, ikancerogennych. 
  • silnie uczulających, powodujących duszności, obniżających ciśnienie tętnicze, a także wywołujących zapalenie oskrzeli związków siarkiale również innych szkodliwych pierwiastków m.in. ołowiu czy manganu. 

Paliwa alkilatowe zmniejszają zagrożenie wypadkowe oraz chorobowe pracowników!
Zobacz film

Zobacz nasze PRODUKTY

Zmień swoje paliwo na czystsze!

Paliwo 2-suw - 2 litry

Paliwo alkilatowe do silników dwusuwowych to gotowa do użycia mieszanka posiadająca w swoim składzie olej, co pozwala na uniknięcie błędu w dozowaniu. Zapewnia silnikom bardziej efektywne funkcjonowanie oraz dłuższą używalność. Paliwo może być przechowywane nawet do 5 lat bez uszczerbku na przydatności. Charakteryzuje się brakiem niebezpiecznych, trujących składników (benzen <0,1%). Zmniejsza produkcję szkodliwych spalin, dzięki czemu jest mniej szkodliwe dla zdrowia i naturalnego środowiska.

Paliwo 2-suw - 5 litrów

Paliwo alkilatowe do silników dwusuwowych to gotowa do użycia mieszanka posiadająca w swoim składzie olej, co pozwala na uniknięcie błędu w dozowaniu. Zapewnia silnikom bardziej efektywne funkcjonowanie oraz dłuższą używalność. Paliwo może być przechowywane nawet do 5 lat bez uszczerbku na przydatności. Charakteryzuje się brakiem niebezpiecznych, trujących składników (benzen <0,1%). Zmniejsza produkcję szkodliwych spalin, dzięki czemu jest mniej szkodliwe dla zdrowia i naturalnego środowiska.

Paliwo 4-suw - 2 litry

Paliwo alkilatowe do silników czterosuwowych. Zapewnia silnikom bardziej efektywne funkcjonowanie oraz dłuższą używalność. Paliwo może być przechowywane nawet do 5 lat bez uszczerbku na przydatności. Charakteryzuje się brakiem niebezpiecznych, trujących składników (benzen <0,1%). Zmniejsza produkcję szkodliwych spalin, dzięki czemu jest mniej szkodliwe dla zdrowia i naturalnego środowiska.

Paliwo 4-suw - 5 litrów

Paliwo alkilatowe do silników czterosuwowych. Zapewnia silnikom bardziej efektywne funkcjonowanie oraz dłuższą używalność. Paliwo może być przechowywane nawet do 5 lat bez uszczerbku na przydatności. Charakteryzuje się brakiem niebezpiecznych, trujących składników (benzen <0,1%). Zmniejsza produkcję szkodliwych spalin, dzięki czemu jest mniej szkodliwe dla zdrowia i naturalnego środowiska.
1
/
4
Zostałeś zapisany do Newslettera
Dziękujemy!
Newsletter został aktywowany.
Zostałeś wypisany z listy Newslettera
Subskrypcja została anulowana.