OCHRONA zdrowia

Paliwa alkilatowe nie zawierają lub zawierają tylko śladowe ilości substancji silnie trujących, chorobotwórczych lub drażniących i szkodliwych.

Paliwa alkilatowe nie zawierają lub zawierają tylko śladowe ilości:

  • rakotwórczych, toksycznych i szkodliwych na płuca węglowodorów aromatycznych: benzenu, toulenu, ksylenów.
  • toksycznych, rakotwórczych i drażniących związków tlenowych: etanolu, metanolu, eterów.
  • węglowodorów olefinowych: genotoksycznych, mutagennych, ikancerogennych. 
  • silnie uczulających, powodujących duszności, obniżających ciśnienie tętnicze, a także wywołujących zapalenie oskrzeli związków siarkiale również innych szkodliwych pierwiastków m.in. ołowiu czy manganu. 
 
Paliwa alkilatowe zmniejszają zagrożenie wypadkowe oraz chorobowe pracowników!

Zobacz nasze PRODUKTY

Zmień swoje paliwo na czystsze!